Úvod Úřední deska Kontakty Mapa

Untitled

Sbor dobrovolných hasičů Raškov

 

 

Z výroční valné hromady SDH Raškov 2018

 

 

Z výroční valné hromady SDH Raškov 2017

 

 

Z výroční valné hromady SDH Raškov 2016

 

 

Z výroční valné hromady SDH Raškov 2015

 

 

Z výroční valné hromady SDH Raškov 2014

 

 

Z výroční valné hromady SDH Raškov 2013

 

 

Z výroční valné hromady SDH Raškov 2012

 

 

Z výroční valné hromady SDH Raškov 2011

 

 

Z výroční valné hromady SDH Raškov 2010

 

 

Z výroční valné hromady SDH Raškov 2009

 

 

Z výroční valné hromady SDH Raškov 2008

 

 

Z výroční valné hromady SDH Raškov 2007

 

 

Z výroční valné hromady SDH Raškov 2006

Sbor dobrovolných hasičů Raškov oslavil dne 12. srpna roku 2006 125. výročí svého založení. Z dostupných písemnosti, po několika požárech v naši obci koncem 70. let 19. století sešli se obyvatelé obce, aby  po  vzoru   jiných  obci   založili  na  ochranu svých  domovů a  majetku, spolek dobrovolných hasičů. Velký podíl na založení zdejšího sboru měli místní farář, učitel a majitel vápenky v Bohdíkově, který vznik sboru podporoval finančně.

Ještě před 1. světovou válkou za dob Rakouska byla zakoupena ruční stříkačka, kterou tahali dva koně. Tento zápřah poskytovali místní sedláci. Určený majitel koní měl tuto povinnost po dobu jednoho roku, pak následoval další. V roce 1935 byl pořízen automobil Tatra 14/45 PS, který byl přestavěn na hasičský vůz a vybaven motorovou stříkačkou, která sloužila do 50. let minulého století. Vzhledem k tomu, že zde žilo 60% občanů německé národnosti, zachovalo se z tohoto období málo písemností. Víme jen, že během 2. světové války byl hasičský vůz zabrán německou armádou. Zůstala jen motorová stříkačka. Po válce v roce 1945 se velkou měrou na chodu sboru podíleli členové Jan Šimek (Kopytář), Antonín Reichel, Jan Šimek, Jaromír Diviš, František Mazák a další. V témže roce sbor zakoupil od n. p. Korek šestimístný automobil značky PACKARD, který za pomoci pana Františka Kogeje přestavěl na hasičský vůz. Do roku 1956 sloužil svému účelu. Po několika letech provozu a smrti některých členů sboru, bylo toto vozidlo zrušeno.

Od roku 1955 se sbor zúčastňoval soutěží. Měl družstvo žáků a dorostu. V roce 1967 byl sboru přidělen náhradní pozemek na cvičení a vznikl areál „Podhradí“ na různé kulturní akce. V roce 1997 při povodni byl tento areál zcela zničen, ale přičiněním všech členů byl znovu vybudován. Po mnoha letech, kdy byl sbor odkázán na cizí přepravu své techniky, bylo zakoupeno starší vozidlo „AVIA 20 FURGON“. Po opravě slouží jako zásahové vozidlo.

K dnešnímu dni má náš sbor 20 členů činných a 32 přispívajících. Z toho 7 člennou zásahovou jednotku. Tato během roku 2006 zasahovala při požáru dvou rodinných domů v Bohdíkově a dvou lesních požárech v okolí obce. Odstranila strom, který ohrožoval provoz na hlavní komunikaci.

Dle informací pana A. Fleischera


  © 2019  Obec Bohdíkov   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti