Úvod Úřední deska Kontakty Mapa

Untitled

Oddíl skautů

ikona_dokument

Skauting v Bohdíkově, Komňátce a Raškově

SKAUTSKÉ STŘEDISKO 715.11 Ruda nad Moravou

Činnost střediska v roce 2006  (František Osladil)
   Rok 2006 jsme zahájili pro veřejnost zimním biatlonem v Olšanech. Následovala připomínka tzv. „vítězného února“. Co toto neblahé výročí přineslo se mohla veřejnost dovědět v kulturním domě v Rudě Na Záložně, kde o utrpení v uranových dolech přednášel pracovník úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu Mgr. František Bártík. Ten samý den a na stejném místě se večer konal tradiční bezalkoholový countrybál, který organizují naši roveři a oldskauti. Následná neděle pak patřila nejmenším dětem při maškarním karnevalu.

   V Šumperku jsme uspořádali zdravotní kurz pro 40 děvčat a chlapců, kteří se připravují na vedení oddílů. V květnu jsme se zúčastnili okresního kola závodu vlčat a světlušek. Naše družina Vlků z Bohdíkova se umístila na krásném druhém místě. V červnu jsme měli čest poprvé v Rudě uspořádat krajské kolo závodu vlčat a světlušek.

 Krom pravidelných týdenních schůzek a zpravidla jedné výpravy za měsíc k naší činnosti neodmyslitelně patří letní tábor. Tento rok se konal v krásném údolí prudkého potoka u Chrastic. Vedl jej br. Sem. O prázdninách každoročně naše Jesenická lesní škola, kterou naše středisko zřizuje, uspořádala na Olšanských horách vůdcovský lesní kurz pro téměř třicítku budoucích vůdců a vůdkyň z celého Olomouckého kraje.

   Po prázdninách se konal pochod "OBR RUDA" kterého se zúčastnila téměř stovka účastníků. Na podzim naše družiny čekala soutěž ve vaření. Tentokrát se v kotlíku vařilo rizoto. Hned jak se uklidilo po vaření, měla následovat drakiáda, ale začalo pršet, tak z ní sešlo. Závěr roku patří slavnostním vánočním schůzkám, jak pro naše členy, tak i pro rodiče našich dětí. V Rudě před kostelem a v Olšanech před kaplí tradičně rozdáváme lidem Betlémské světlo.

   Máme výborné a kvalifikované vůdce a rádce družin. Ne však na všechny naše mladší členy se dá spolehnout. Trápí nás nekázeň a jemně řečeno neslušná mluva některých dětí. To je ale, jak se zdá problém dnešní doby spočívající ve výchově a materiálním nadbytku. Někteří rodiče k nám děti odloží a o to, co v oddílech dělají se dál již nezajímají. Televize, počítače a mobily mnohdy dětem vystačí natolik, že ostatní lidi a kamarády vůbec nepotřebují ke svému životu. Vystačí si totiž sami.

   Všichni členové našeho střediska od tohoto roku podporují v rámci projektu „adopce na dálku“ děvče na Haiti. Vydáváme občasník Rozrazil, kterého vyšlo již 23 čísel a na závěr roku je vytvořen film ze všech akcí, které nám právě uplynulý rok přinesl.


  © 2019  Obec Bohdíkov   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti