Úvod Úřední deska Kontakty Mapa

Untitled

Turistika

 Více turistiky a turistických informací v regionu Ruda najdete na adrese: www.turistika.ruda.cz

znatemapu.cz

 Internetové stránky s nejobsáhlejší databází turistických a volnočasových aktivit Šumperska

 Přírodní zajímavosti:

Přírodní rezervace “Na Hadci”
Chráněné území o výměře 56 ha, které se nachází nad Raškovem. Tvoří ho reliktní borové porosty na hadcových skalních výchozech, obklopené jedlobučinami a klenovými bučinami a dále geomorfologicky mimořádně hodnotné tvary hadců a další tvary specifického zvětrávání.
Hadec náleží do přeměněných hornin. Vyniká charakteristickou šedozelenou barvou v různě sytých odstínech. Jeho zbarvení je zpestřeno tmavými skvrnami,žilkami a šmouhami, takže celek působí dojmem hadí kůže. Odtud také jeho nález.

Štola Mařka
Zajímavá lokalita v areálu opuštěného Exlerova lomu za pohostinstvím „ U Seppla“ v Bohdíkově. Je navrhována k ochraně jako přírodní památka evropsky významných lokalit  Natura 2000. Štola byla vyražena anglickými válečnými zajatci v letech 1941 – 1944 s cílem usnadnit přepravu vytěženého vápence z lomu do vápenky v Bohdíkově. Dnes je štola přístupná do vzdálenosti 320 m od vchodu. Představuje největší zimoviště vzácných druhů netopýrů na Šumperku. Podle výzkumů provedených speleology od roku 1983 zimuje ve štole asi  220 jedinců 13 druhů netopýrů.

2 lomy na Vápenci
Se nachází na opačných koncích v rámci katastru obce. V lomu na k.ú. Komňátka probíhá dodnes omezená těžba. Druhý opuštěný lom se nachází nedaleko silnice vedoucí ze Šumperka.
v dolní části Bohdíkova. V jeho areálu byla objevena menší krápníková jeskyně, která však není přístupná veřejnosti a je předmětem výzkumu speleologů. Oba lomy představují velmi zajímavou geologickou a botanickou lokalitu s výskytem vzácných druhů krystalických vápenců.         ( foto 305_0594)

Památný strom – Fetkova lípa
Jedná se o lípu s obvodem kmene 450 cm, která  se nachází vedle domu č.p. 22 v Bohdíkově a podléhá ochraně podle zákona č. 114/ 1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

 Kulturní památky:

Kostel sv. Petra a Pavla v Bohdíkově

Představuje z dálky viditelnou dominantu Bohdíkova. Jedná se o barokní kostel s půlkruhovým závěrem a kvadratickou věží. V roce 1725 ho nechal postavit kníže Josef  Jan Adam  Lichtenštein. Kostel je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. V letech 1996 – 2001 byl opraven nákladem téměř 2,5 mil. Kč.

Kostel sv. Jana Křtitele v Raškově

Tento chrám byl dostavěn roku 1733 na místě farního kostelíka ze 14. století. Má rovněž kvadratickou věž a představuje dominantu historické návsi v Raškově. Je státní kulturní památkou. V současné době probíhá jeho postupná oprava.

Tvrz – dům č.p. 55

Nejstarší budova  v Bohdíkově, první zmínky o ní najdeme už ve druhé polovině 16. stol., kdy zde byla tvrz ( sídlo vladyků) a ucelený hospodářský komplex sestávající ze zemědělského dvora, mlýna a pivovaru. Stavba má renesanční jádro ( později barokizované, valené klenby v přízemí a ve sklepích). Tvrz je od roku 1803 ve vlastnictví rodu Dašků a  do roku 1969 zde byla provozována hospoda „Na Krčmě“. V 1. patře je sál, kde bylo koncem 19.  a počátkem 20. století centrum veškerého kulturního a společenského dění v obci. V roce 2000 byla tvrz prohlášena státní kulturní památkou.

Zřícenina Nového hradu - www.novyhrad.cz

Se nachází na kopci nad osadou Raškov na katastru sousední obce Kopřivná. Hrad vznikl přibližně v první čtvrtině 14. století jako malý hrádek, nazývaný snad Füchtenberk. Z té doby pochází jádro celého objektu, a to mohutná okrouhlá věž – hláska, dále pak hradní jádro s oběžnou zlomovou hradbou. Od svého vzniku plnil funkci strážního hradu u důležité obchodní cesty. Původní hrádek byl postupně rozšiřován dalšími stavbami a systémem opevnění, až zaujímal veškerý rozsah kopce. Za česko-uherských válek za vlády Jiřího z Poděbrad byl hrad dobit Uhry a rozbořen. Dále chátral a roku 1507 se výslovně uvádí jako pustý. Ke zřícenině se dostanete po lesní cestě ze železniční stanice v Bohdíkově.


  © 2019  Obec Bohdíkov   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti